pm kisan, Pm Kisan Check Status, Pm Kisan Online Registration , , , 0 Comments

Farmer Registration and Unified beneficiary InformaTion System PMKisan FRUITS-PMKISAN ಗಮನಿಸಿ: ಬೆಂಬಲಿತ ಬ್ರೌಸರ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರರ್ 9+, ಮೊಜಿಲ್ಲಾ 50+ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮ್ 52+ ಪಿಎಂಕಿಸಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೋಂದಣಿ: Click here to PM Kisan Farmer Registration Click here to more information

Read More