Farmer Registration and Unified beneficiary InformaTion System-PMKisan FRUITS-PMKISAN

pm kisan, Pm Kisan Check Status, Pm Kisan Online Registration , , , 0 Comments

Farmer Registration and Unified beneficiary InformaTion System

PMKisan FRUITS-PMKISAN

ಗಮನಿಸಿ: ಬೆಂಬಲಿತ ಬ್ರೌಸರ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರರ್ 9+, ಮೊಜಿಲ್ಲಾ 50+ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮ್ 52+

ಪಿಎಂಕಿಸಾನ್ ಬಗ್ಗೆ

ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ..

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೋಂದಣಿ:

Click here to PM Kisan Farmer Registration

Click here to more information

ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ:

Click here to PM Kisan Farmer Status

District Level Report:

Clickhere to PM Kisan Farmer District Level Report

Other links

Leave a Reply